मुंबई मधील लग्नाचे व्हिडिओ शूटिंग करणारे

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 20,000 – 40,000

लग्नाआधीचा व्हिडिओ

₹ 20,000 – 35,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 45,000 – 55,000

लग्नाआधीचा व्हिडिओ

₹ 55,000 – 65,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 1,30,000 – 1,50,000

लग्नाआधीचा व्हिडिओ

₹ 55,000 – 75,000

व्हिडिओ डिजिटायझेशन, प्रति व्हिडिओ

₹ 7,000 – 8,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 66,000 – 1,60,000

लग्नाआधीचा व्हिडिओ

₹ 30,000 – 80,000

स्टुडिओ फिल्मिंग, दर ताशी

₹ 3,000 – 10,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 10,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 1,00,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 25,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 85,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 25,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 10,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 60,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 12,001 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 15,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 25,000

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 25,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 8,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 50,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 15,000 पासून

लग्नाचे शूटिंग, एक दिवस

₹ 4,00,000 पासून

20 अधिक दर्शवा