मुंबई मधील नववधूचे मेकअप कलावंत

Yamini Kang

Yamini's Makeup and Hair

वधूचा मेकअप

₹ 12,000 – 17,000

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 17,000 – 24,000

पाहुण्याचा मेकअप

₹ 4,500 – 7,000

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 8,000 पर्यंत

वधूचा मेकअप

₹ 8,000 पर्यंत

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 16,000 पर्यंत

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 10,000 पासून

वधूचा मेकअप

₹ 10,000 पासून

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 18,000 पासून

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 3,000 – 6,000

वधूचा मेकअप

₹ 18,000 – 25,000

वधूची हेयरस्टाइल आणि मेकअप

₹ 25,000 – 30,000

20 अधिक दर्शवा