मुंबई मधील नववधूचे मेकअप कलावंत

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 3,500 – 4,500

वधूचा मेकअप

₹ 4,000 – 6,000

नववधूची केसांची स्टाइल आणि मेकअप

₹ 7,000 – 10,000

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 10,000 पासून

वधूचा मेकअप

₹ 10,000 पासून

नववधूची केसांची स्टाइल आणि मेकअप

₹ 18,000 पासून

वधूचे हेयरस्टाइलिंग

₹ 3,000 – 6,000

वधूचा मेकअप

₹ 18,000 – 25,000

नववधूची केसांची स्टाइल आणि मेकअप

₹ 25,000 – 30,000

20 अधिक दर्शवा