Chakra Restaurant & Bar

ভেজ প্লেট 850₹ থেকে

নন-ভেজ প্লেট 850₹ থেকে

1টি হল 900 ppl

+91 96194 7 5021

Sakinaka Junction, Andheri Kurla Road, Near Sakinaka Metro Station, Mumbai, Maharashtra 400072, India
+91 96194 75021
Dining@chakrarestaurant.com
ব্যাঙ্কোয়েট হল